Rostlinná i živočišná výroba

07.04.2013 17:35

Naší činností je pěstování zemědělských produktů, obilovin, řepky a travin na semeno,
v oblasti živočišné chov skotu a prasat.